Polski

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Jesteśmy na Twitter
Twitter

Veterinary clinic - our papers and publications

Veterinarians working in our clinic treat their occupation not only as a regular job but also as a life passion. It results in many scientific papers. Here you can see the list of selected articles written by our veterinarians.

 1. Utzig J., Wandokanty F., Wartenberg L., 1951: Leczenie wyprysku wewnątrzpochodnego- eczema endogenez u psów wstrzykiwanie roztworu peptonu. Medycyna Wet., 13, 153-158
 2. Utzig J., Lachowicz S. 1965: Porównawcze badania kliniczne, radiologiczne i biochemiczne w krzywicy. Medycyna Wet., 9, 535-537
 3. Janeczek W., Janiak T.: Przypadek moczówki prostej pochodzenia nerkowego (Diabetes insipidus). Medycyna wet. 1975, 31, 424-426.
 4. Janeczek W. Przypadek cukromoczu nerkowego (Glukosuria renalis s. diabetes renalis). Medycyna wet. 1975, 31, 487-489.
 5. Janeczek W., Koprowski J., Patyk S.: Leczenie nużycy pochodnymi chlorfenwinfosu. Medycyna wet. 1975, 31, 73-74.
 6. Nicpoń J., Janeczek W., Janeczek A.: Obserwacje nad występowaniem wyprysku u psów. Medycyna wet. 31, 1975, 612-615
 7. Janeczek M., Janeczek W., Sender-Janeczek A., Henklewski R., 2004:. Postępowanie w przypadku złamania kła z długotrwałą ekspozycją miazgi zęba u psa. Acta Scien. Pol., Med. Vet- 3 (1), 37-43
 8. Janeczek W., Ratajczak K., Janeczek M., 2004: Leczenie aspergilozy jamy nosowej psa z pooperacyjnym podawaniem itrakonazolu Medycyna Wet. 60 (12), 1303 -1306
 9. Janeczek M., Janeczek W. 2004: Postępowanie ortodontyczne w przypadku nieprawidłowo ustawionego kła żuchwy- opis przypadku. Mag. Wet.- 13 (93), 44-45
 10. Janeczek M., Janeczek W., Sender A., 2004: Ekstyrpacja (pulpectomia) miazgi kła u psa. Mag. Wet 13 (87),
 11. Janeczek W., Ratajczak K., Janeczek M. 2005: Aspergiloza jamy nosowej u psów. Mag. Wet. 14 (100), 40-41
 12. Janeczek M., Janeczek W. 2005: Pourazowa martwica miazgi u psów- rozpoznanie i leczenie zachowawcze. Mag. Wet. 14 (101), 24-25
 13. Janeczek M., 2007: Ekstrakcje kłów szczęki w przebiegu zaawansowanego periodontitis u psów. Wet. w Prakt. 5, 10-14
 14. Król J., Janeczek M., Pliszczak-Król A., Janeczek W., Florek M., 2007: Providentia alcalifaciens as a presumptive cause of diarrhea in dogs. Pol. J. Vet. Scien. 10 (4), 285-287
 15. Janeczek M., Dzimira S., Janeczek W., Wawro K., 2008: Przypadek włókniakomięsaka przedsionka jamy ustnej psa. Mag. Wet. 17, 300-302
 16. Janeczek M., Janeczek-Sender A., 2008: Implantologia w stomatologii weterynaryjnej. Wet. w Prakt. 4, 50-54
 17. Janeczek M., 2009: Zęby wielokanałowe u psów. Leczenie endodontyczne- model postępowania. Wet. w Prakt. 1-2, 20-23
 18. M. Janeczek, B. Kupiec, A. Sender-Janeczek, W. Janeczek, A. Chrószcz, 2010: The clinical evaluation of fillings made witch Ketac-Cem® after endodontic treatment in dogs. Polish Journal of Veterinary Sciences, 13, 533-536